Czarek Samuel K.

piątek, 15 października 2010

Talmud już jest w sprzedaży


T A L M U D   B A B I L O Ń S K I
Gemara edycji wileńskiej z objaśnieniami i komentarzami
Berachot rozdz. II  •  Kiduszin rozdz. III  •  Bawa Kama rozdz. I
tłum. Miszny i Gemary, objaśnienia i redakcja rabin Sacha Pecaric
stron 760
opr. twarda, format 297 x 210 (A4)
dołączona płyta CD audio
cena det. 129 zł
Publikacja powstała dzięki dotacji
Dutch Jewish Humanitarian Fund
przy współudziale
Stowarzyszenia 614. PrzykazaniaTalmud po polsku, dzieło oczekiwane od wielu lat, ukazuje się na 10-lecie Stowarzyszenia Pardes. Jego publikacja jest naturalną konsekwencją wydania Tory Pardes Lauder – pierwszego od 70 lat żydowskiego tłumaczenia Pięcioksięgu na język polski, ukończonego w 2006 roku. Talmud jest księgą, bez której rozumienie żydowskiej religii, kultury i historii zawsze będzie niepełne, a nawet opaczne. Dzięki jego publikacji Tora Pisana i Tora Ustna wreszcie się w języku polskim dopełniły.
Z powodu swojego ogromu, specyficznej organizacji treści i intelektualnego skomplikowania Talmud niezmiernie rzadko bywa tłumaczony na obce języki. Nasza publikacja po raz pierwszy po polsku w tak obszerny, zwarty, dogłębny i prawdziwy sposób prezentuje specyfikę talmudycznej problematyki i talmudycznego myślenia. Przedstawia tę wielką intelektualną tradycję, która po dziś dzień jest żywa, stale studiowana, stanowiąc podstawę religijnego wykształcenia oraz umysłowego doskonalenia. 
Ogromny 760-stronicowy wolumen formatu A4 zawiera tłumaczenie trzech talmudycznych rozdziałów, zaopatrzone w wyczerpujący i miarodajny komentarz, słowniki, diagramy, a także płytę CD z wykładami na temat Talmudu.Zupełnie wyjątkowy na skalę światową jest sposób prezentacji talmudycznej argumentacji, przedstawiony w formie dialogu Rabina i Ucznia, co nawiązuje do typowego dla jesziwy sposobu studiowania Talmudu w parach, z nauczycielem lub towarzyszem.
Publikacja tego tomu jest wydarzeniem o historycznej randze. Dzięki niemu wypełniona zostaje luka niewiedzy, a słowo „Talmud” przestanie się w Polsce kojarzyć z tajemnicą, otwierając przed każdym, kto jest tego ciekaw, skarbiec swej mądrości.
Wydawca żywi nadzieję, że publikacja ta odmieni rozumienie Talmudu i talmudycznego myślenia w Polsce, podobnie jak Tora Pardes Lauder odmieniła w Polsce wiedzę na temat Tory.

Stowarzyszenie PARDES 
• www.pardes.pl 
• e-mail: ksiazki@pardes.pl
• tel.: 608 55 80 50

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz